You are here: Home > Små Serie

Små Serie

Senere vil der også komme Små Røde, tidspunktet er fastlagt endnu.

Later there will also be Small Red, the time set yet.

Små Blå Lakrids Shot - er et superfriskt lakridsshot med en dejlig kombination af blød lakrids og et frisk “pust” af mentol.

Small Blue Lakrids Shot - is a super fresh lakrids shot with a nice combination of soft lakrids and a fresh "puff" of menthol.

Små Grå Peber Shot - shottet med flest ægte peber bolcher! Det er et shot, der er vildt, varmt, sødt og blødt – alt i en mundfuld.

Small Grey Pepper Shot - the shot with the most genuine pepper candies! This is a shot that is wild, hot, sweet and soft - all in one mouthful.

Små Gule - er et dejligt saltlakridsshot.

Small Yellow - is a nice salty lakrids shots.

Læs mere om Små serien - Read more about Small serie on www.helawine.dk.dk

 

 

 

 

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login