Bornholmer Snaps

I perioden fra 1855 til 1920 lå der et dampbrænderi i Hasle, hvor man blandt andet producerede anerkendte Akvavitter. Produktionen var karakteriseret af håndværksmæssig omhu og gode råvarer - og det gælder også i dag, hvilket kan smages i hver eneste dråbe. Med etableringen af Den Bornholmske Spritfabrik i 1994 blev produktionen af akvavit genoptaget på Bornholm. Bornholmer Akvavit er siden da fremstillet på øen, efter at have været fremstillet forskellige steder de sidste 70 år. Med håbet om, at også De vil få glæde af produkterne, ønsker vi Dem god fornøjelse.

In the period 1855 to 1920 there was a steam distillery in Hasle, where among other things produced recognized Akvavitter. Production was characterized by artisanal care and good ingredients - and it is also true today, which can be tasted in every drop. With the establishment of the Bornholm Alcohol Factory in 1994, the production of spirits resumed on Bornholm. Bornholmer Aquavit has since produced on the island, having been manufactured in different places over the last 70 years. With the hope that you too will enjoy the products, we wish you good luck.

Læs mere om Bornholmer Akvavit - Read more about Bornholmer Akvavit on www.bornholmersnaps.dk