You are here: Home > Andre shot produkter

Andre shot produkter

FiskeFjæs med den originale friske smag! FiskeFjæs er et friskt og lækkert shot produceret på den fineste vodka og med den velkendte smag af menthol, eucalyptus og lakrids. FiskeFjæs kan nydes ved stuetemperatur eller afkølet - er også velegnet som ledsager til øl.

Fish-faced with the original fresh taste! Fish face is fresh and delicious shot produced on the finest vodka and with the familiar taste of the
menthol, eucalyptus and lakrids. Fish-face can be enjoyed by room temperature or cooled - is also suitable as a companion to beer.

 

Den klassiske Gammel Dansk Bitter Dram blev for første gang rakt over købmandsdisken i 1964. Den er i både smag og udseende forblevet tro mod originalen.Hele hemmeligheden bag den særlige bittersmag ligger i blandingsforholdet mellem de 29 forskellige krydderier og urter fra hele jordkloden.  Vi kan røbe, at de mange ingredienser kommer fra hele verden, og at de bliver omhyggeligt udvalgt for at give de rigtige aromatiske, skarpe og bitre egenskaber. Efter at være behandlet og blandet i det rigtige forhold ligger de stille og roligt og hygger sig i 38% alkohol gennem tre måneder, før de kommes på flaske og er klar til at nydes. Hygge har en ganske særlig betydning på dansk. Ordet findes ikke rigtigt på andre sprog. Og selv om der findes forskellige bud på, hvor ordet stammer fra, så er hele betydningen og alle nuancer ikke sådan lige til at forklare.Det samme kan man sige om Gammel Dansk. Vi kan forklare, hvordan Gammel Dansk fremstilles. Og vi kan fortælle om rønnebær og de andre ingredienser, der er med til at skabe den særlige smag. Men præcis hvordan og hvor i fremstillingen der opstår den særlige proces, som får hyggen til at sprede sig, så snart Gammel Dansk er med i billedet, det kender vi ikke den videnskabelige forklaring på.

 

The classic Gammel Dansk Bitter Dram was first handed over the grocer's counter in 1964. It is in both taste and appearance remained faithful to originalen.Hele secret behind the special bitter taste lies in the mixing ratio between the 29 different spices and herbs from around the globe. We can reveal that many ingredients come from all over the world and that they are carefully selected to provide the appropriate aromatic, sharp and bitter qualities. After being processed and mixed in the correct ratio is the quiet and calm and enjoy themselves in 38% alcohol for three months before being bottled and is ready to be enjoyed. Cosy has a very specific meaning in Danish. The word is not true in other languages. And although there are various suggestions as to where the word comes from, then the whole meaning and all shades not difficult to explain. The same can be said about Gammel Dansk. We can explain how the Old Danish manufactured. And we can talk about the Grapes and other ingredients to create the special flavor. But exactly how and where the production occurs the special process that makes the charm to spread as soon as the Gammel Danskis in the picture, that we do not know the scientific explanation.

Læs mere om Gammel Dansk på - Read more about Gammel Dansk on www.gammeldansk.dk

På vores lager findes der et lille rest lager af Fisk Citron.

 

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login