You are here: Home > Aalborg Snaps

Aalborg Snaps

"Prikken over i til enhver frokost"

Aalborg Akvavit er navnet på de klassiske danske akvavitter - dem, vi danskere elsker og sætter på bordet igen og igen. Og ikke uden grund: Aalborg Akvavit repræsenterer mere end 160 år brændende brændevinskærlighed, fra den orginale klassiske Aalborg Taffel Akvavit - også kaldet Rød Aalborg - over den årligt tilbagevendende begivenhed Aalborg Jule Akvavit til en unik. Akvavit er ikke bare akvavit, tværtimod ! Hver eneste Aalborg Akvavit har sin helt egen personlighed. Med forskelle i krydring, lagring, farve og smagsintensitet gemmer der sig nye smagsoplevelser bag hver eneste dråbe i Aalborg-familien: der er klare og gyldne dråber, der er skarpe og bløde, der er enkle og komplekse, der er friske og krydrede - det er bare at hæve glasset og nyde forskellen.

"The finishing of any lunch"

Aalborg Aquavit is the name of the classic Danish akvavitter - the ones we Danes love and put on the table again and again. And not without reason: Aalborg Aquavit representing more than 160 years burning brandy love, from the original classic Aalborg Taffel Aquavit - also known as Red Aalborg - more than the yearly recurring event Aalborg Christmas Aquavit for a unique. Aquavit is not just spirits, on the contrary! Every Aalborg Aquavit has its own personality. With differences in seasoning, storage, color and flavor intensity hides new taste experiences behind every drop of Aalborg-family: there is clear and golden drops that are sharp and soft, there are simple and complex, there are fresh and spicy - it just raise the glass and enjoy the difference.

Læs mere om Aaalborg Akvavit - Read more about Aalborg Akvavit on www.aalborgakvavit.dk

  

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login